به گزارش روابط عمومی شهرداری حاجی آباد،پیرو هشدارهای هواشناسی و احتمال جاری شدن رواناب در برخی مناطق استان و شهرستان؛ شهرداری حاجی آباد، تقویت سیل بندها و ایجاد پل های جدید جهت هدایت رواناب ها و جلوگیری از ورود آب به شهر، را در دستور کار قرار داد.